Şekil 4. Dalgalı kanatçıklı geometrik parametreler (Wang, 2000)

Şekil 4. Dalgalı kanatçıklı geometrik parametreler (Wang, 2000)